Tcct.us

Full Version: Gorsel Pratik Rusca Egitim Seti 15 DVD
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sette anlatılan dersler Türk öğrenciler için hazırlanmış olup kendinizi özel ders alıyormuş gibi hissedeceksiniz.
Konular anlaşılır bir dille, kolaydan zora doğru işlenmektedir. Dersi anlatan öğretmen her ne kadar dersi Türkçe anlatsa da ana dili Rusça'dır. Bu da doğru ve yerinde kullanım sağlamaktadır.
Derslerde bol örnek bulunmakla birlikte Rusça öğrenimi ile ilgili tüm kurallara ve cümle kuruluşu vb. kaidelere riayet edilmiştir.
Setler, özel CD çanta/kataloglarında gelmektedir. Bu şekilde, CD'lerinizin yıpranması engellenmekte, sadece sizin değil, yakınlarınızın da setlerden yararlanması, bir kaynak olarak çantanızın, kütüphanenizin ve bilgisayarınızın başucunda kalması yıllarca mümkün olmaktadır.

PRATİK RUSÇA EGİTİMİ DEMO VİDEO

http://ul.to/f/1td1fz
Aslında öğrenilmesi gereken bir dil rus turistlerimizle iyi geçinebilmek için onları anlamamız kendimizi anlatmamız gerekiyor TongueBig Grin
Reference URL's