Tcct.us

Full Version: Tell Me More İngilizce Eğitim Seti/1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Özellikleri:

Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmış.
60 ülkede 5 milyondan fazla kullanıcı.
Dünya lideri ’’Scansoft’’ telaffuz kontrol sistemi.
Kişiselleştirebileceğiniz ’’Hazır’’ ders programları.
Tüm kelimeler için 3 boyutlu fonetik animasyonlar.
100’lerce MPEG video.
TEOFL, TOEIC, EUROPEAN COUNCIL, BRIGHT ve BULATS sistemleri ile uyumluluk.
Üst üste Avrupa Birliği Jüri Özel ödülü sahibi (EUROPRIX)
2200+ cümle, 15000+ sözcük içeren etkileşimli diyaloglar ve tümü için telaffuz kontrol sistemi, 8000+ kelime içeren konu sözlüğü, 192+ dilbilgisi kuralı, 700+ fiil çekim tablosu, 5000+ alıştırma ve testlerKulaklıklı mikrofon he (tüm seviyeler için toplam sayılardır)

Başlangıç Düzeyi:

Bildik kişileri ya da tanıdığınız nesneleri anlatan kısa ve basit bir metni anlar.
Basit soruları anlar karşısındakinin ne istediği, nerede olduğu, kim olduğu gibi.
Genel konular hakkında 100-300 sözcükten oluşan metinlerin içeriğini anlar.
Yaklaşık 5 yanıttan oluşan dialogları anlar örneğin ana karakterlerin kim olduğu, konuşmanın nerede geçtiği ve konunun ne olduğu gibi.

Orta Düzey:

Günlük yaşamla ilgili ve 1000 sözcüğü geçmeyen metinlerin önemli noktalarını anlar.
Bir iki sayfa uzunluktaki bir mektubun ya da resmi evrakın ana fikrini anlar.
Dergi ya da gazete makalesini okur.
Günlük yaşamla ilgili 5-10 dakikalık basit dialogları kolaylıkla anlar.
Geçmiş zaman kavramı içeren, fikirler ve tercihler konulu 10-20 dakika uzunluktaki dialogların ana fikrini anlar.

İleri Düzey:

Bir mektubu ya da resmi evrakı zorluk çekmeden anlar.
10-20 sayfalık kısa öyküler okur. Dergi ya da günlük gazetelerdeki çoğu makaleleri anlar.
Gündelik dilde yazılmış ve bildik konular içeren öyküler okur.
Bilgi sahibi olduğu bir konuda fazla metin içermeyen internet sitelerinin içeriğini anlar.
Eski zamanlardan, zevklerden vs. bahseden günlük yaşamla ilgili ve 30 dakika ile 1 saat arası süren konuşmaları zorluk çekmeden anlar. Ancak çok hızlı konuşulursa sorun yaşar.
İş ve ticaret konusunda, ekonomi, finans, bilim ya da siyaset içerikli bir saat ya da daha uzun süreli dialogları anlar.

İş ve İş Plus Düzeyi:

Fazla zorluk çekmeden uzmanlık gerektiren metinleri, eleştiri ve makaleleri anlar.
Çoğu öyküleri okur.
Konusu ne olursa olsun ve metni uzun olsa da çoğu internet sitelerinin içeriğini anlar.
Bir dialog ya da telefon görüşmesinin içeriğini normal bir hızda konuşulduğu sürece anlar.

https://hotfile.com/dl/159367199/95de2a2...1.rar.html
https://hotfile.com/dl/159363117/0bbbed2...2.rar.html
https://hotfile.com/dl/159361588/bb1170a...3.rar.html
Reference URL's