Tcct.us

Full Version: Temel HTML Komutları Görsel Eğitim
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Resim: rki.png]

Temel Html komutlarının anlatıldığı bu eğitim setinde html'de link işlemleri,hizalama işlemleri, tablo işlemleri, sayfalama işlemleri birçok temel komuttan bahsedilmektedir. Html öğrenmeye başlayacaklar için iyi bir başlangıç kaynağı.


http://www.mediafire.com/?vk79tird5l35yda
Reference URL's